Co musí obsahovat adif

Pokud vysíláte mimo své QTH (/P) je potřeba už v záhlaví deníku nastavit následující: Značka stanice OK1ABC/P Operátor OK1ABC, v případě klubových stanic OK1KAB/P operátor OK1ABC (v žádném případě ne jméno operátora, pokud operátor nemá svoji CALL, uvede se klubová bez /P).
Další věc ruční opravy v adif.... Pokud něco dodatečně v adif souboru opravujete, je potřeba tuto opravu pečlivě zkontrolovat, čísla u tagů (příkazy v <> závorkách) udávají počet znaků, které program má brát v potaz. Například OK1ABC nelze jen doplnit /P za značku, ale musí se i opravit číslo v závorce, takže výsledek bude vypadat takto OK1ABC/P pokud se neopraví i číslo v závorce program přečte jen počet znaků které jsou napsány v tagu, toto platí i v případě, že naopak znaky ubíráte opět je potřeba změnit číslo v tagu.

Odesílaný adif soubor, musí mít také spráné pojmenování podle tohoto vzoru: CALL_REFERENCE_DATUM, takže např. OK1ABC aktivoval OKFF-1234 10.6.2015, název logu bude vypadat takto: OK1ABC_OKFF-1234_20150610P2P diplomy pro aktivátory

Jak jistě víte WWFF vydává speciální diplomy pro aktivátory s názvem P2P. Jsou vydávány za spojení se stanicí, která také pracuje z WWFF oblasti a je to vlastně obdoba sota/sota QSO. Jsou vydávány v několika stupních, první je za 10 P2P QSO, další pak za 44, 88... QSO.
Aby vám však diplom mohl být vydán, je pořeba správně nastavit adif, který odesíláte k uploadu.

Co je k tomu potřeba? 
1. Pokud mě na aktivaci zavolá stanice z jiné FF oblasti, poznačím si číslo XXFF do deníku
2. Po vyexportování .adif souboru je potřeba .adif otevřít (například v poznámkovém bloku) a ručně do řádku s P2P QSO doplnit následující tagy (příkazy): ke své značce <MY_SIG:4>WWFF <MY_SIG_INFO:9>OKFF-XXXX (číslo OKFF ze které vysíláte ke značce protistanice <SIG:4>WWFF<SIG_INFO:9>xxFF-XXXX (zase jde o číslo vyslané tou kterou protistanicí, DLFF, ONFF, OMFF....) Důležitá věc.... všechny FF jsou uzpůsobené našemu čtyřmístnému číslování, takže je nutné doplňovat čísla ve správném formátu například ne OKFF-72, ale správně OKFF-0072.

Jak na to jednodušeji?

Nejlépe používat log FLE, který všechny tyto výše popsané úpravy umí při správném nastavení v adifu udělat automaticky