Česká a Slovenská sekce WWFF vyhlašuje Vánoční FF aktivitu

Pro účastníky, kteří splní následující podmínky budou připravené krásné diplomy:
- český název aktivity je "Vánoční FF aktivita", anglicky pak "Xmas FF activity"
- termín aktivity je od 24.12. 00:01 UTC do 26.12.2022 23:59 UTC
- týká se pouze aktivací oblastí OKFF nebo OMFF
- diplom pro aktivátora za minimálně čtyřicet čtyři spojení z minimálně jedné oblasti OKFF nebo OMFF
- diplom pro lovce za spojení z minimálně pěti různých OKFF nebo OMFF oblastí
- hlášení (deníky) poslat nejpozději do 31.12.2022 23:59 UTC (aktivátoři logy na obvyklé emaily pro národní FF, tedy logy-okff@email.cz a omfflog@gmail.com - lovci buď deník a nebo jen seznam udělaných spojení, který bude obsahovat datum a čas QSO, CALL aktivátora, číslo  OKFF/OMFF oblasti a vlastní CALL a jako text poslané na adresu xmas@vlastni.cloud)
- doporučení pro aktivátory a lovce je popřát "Šťastné a veselé Vánoce!" během QSO


Czech and Slovak section of WWFF announced Xmas FF activity

There will be beautiful diplomas for participants who meet the following conditions:
- english name of this activity is "Xmas FF activity"
- the term of activity is from 24.12. 00:01 UTC to 26.12.2022 23:59 UTC
- applies only to activation areas OKFF or OMFF
- diploma receives an activator for at least forty-four connections from at least one OKFF or OMFF area
- diploma is awarded to a hunter for a connection from at least five different OKFF or OMFF areas
- reports (logs) to be sent no later than 31.12.2022 23:59 UTC (activators send logs to usual emails for national FF, i.e. logy-okff@email.cz and omfflog@gmail.com - hunters either log or just list of contacts, which will contain date and time of QSO, activator's CALL, OKFF/OMFF area number and own CALL and sent as text to xmas@vlastni.cloud)
- recommendation for activators and hunters is to wish "Merry Christmas!" during QSOs