WORLD WIDE FLORA FAUNA
Celosvětový program ochrany národních parků a přírodních rezervací fondu světové Fauny a Flóry. Účelem je přilákat pozornost světové veřejnosti k problematice chráněných oblastí celého světa uvedených v programu WWFF, kde se nachází chráněné bohatství přírodní, vědecké, kulturní, estetické, rekreační či ozdravné, pro které byl zaveden ochranný režim.
Jak se pozná, odkud stanice vysílá?
V adresáři OKFF je databáze chráněných území. Stanice aktivující danou oblast v průběhu spojení předává kód tohoto konkrétního chráněného území, například: OKFF-001

Pro aktivátory

Aktivace chráněné oblasti
Při aktivaci chráněného území musí být veškeré technické zařízení umístěno v prostoru chráněné oblasti. Stejně tak lze tolerovat vysílání ze stálého, dalšího či trvale přechodného stanoviště, které se nachází v daném území.
Aktivace je platná po navázání minimálně 44 QSO z dané OKFF oblasti.
Mějte prosím na paměti
Pohybujete se v oblasti se zvláštním režimem ochrany, VŽDY si proto ověřte podmínky pohybu v dané chráněné oblasti dané jejím správcem! Cílem tohoto programu je na chráněné území upozornit a dělat mu propagaci, ne jej jakkoliv porušovat či poškozovat například tím, že do něj vjedeme autem...

Doporučené (ale ne vyhrazené) QRG
Aktivátoři mohou používat doporučené QRG. Zde se nejčastěji nachází i lovci, kteří hledají expedice do WWFF oblastí. V žádném případě ale nejde o QRG vyhrazené pouze pro WWFF! Vždy se chovejte podle zásad Hamspiritu...

SSB: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444
CW: 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044

Kam posílat logy

Prosíme všechny aktivátory, aby elektronické logy ve formátu ADIF odeslali na email a to i zpětně. Kontrolu správného uložení vašeho logu můžete provést v Logsearch.
Zaslané logy pojmenujte podle tohoto vzoru - CALL_REFERENCE_DATUM, takze např. OK1ABC aktivoval OKFF-1234 10.8.2017, název logu bude vypadat takto: OK1ABC_OKFF-1234_20170810 Mějte na paměti, že se nám těch logů pro nahrání občas sejde opravdu hodně najednou a i takové drobnosti nám ušetří hodně času...

Logy z aktivací přijímáme nejdéle 1 rok od jejího uskutečnění


Pro lovce

Sledujte doporučené QRG či DX Cluster. Stanici volejte až v případě, že jste si OPRAVDU JISTI že ji slyšíte. Ještě malá prosba za všechny aktivátory, když nás slyšíte a uděláte s námi QSO, prosím pošlete spot i do dx clusteru, abychom mohli trochu šeetřit baterii a nemuseli moc dlouho dávat výzvu :)