WORLD WIDE FLORA FAUNA
Celosvětový program ochrany národních parků a přírodních rezervací fondu světové Fauny a Flóry. Účelem je přilákat pozornost světové veřejnosti k problematice chráněných oblastí celého světa uvedených v programu WWFF, kde se nachází chráněné bohatství přírodní, vědecké, kulturní, estetické, rekreační či ozdravné, pro které byl zaveden ochranný režim.
Jak se pozná, odkud stanice vysílá?
V adresáři OKFF je databáze chráněných území. Stanice aktivující danou oblast v průběhu spojení předává kód tohoto konkrétního chráněného území, například: OKFF-001

Pro aktivátory

Aktivace chráněné oblasti
Při aktivaci chráněného území musí být veškeré technické zařízení umístěno v prostoru chráněné oblasti. V případě nedostupnosti chráněného území lze tolerovat vysílání mimo hranice území, ne však dále, než 200m od hranice chráněného území. Stejně tak lze tolerovat vysílání ze stálého, dalšího či trvale přechodného stanoviště do vzdálenosti 200m od chráněného území.
Aktivace je platná po navázání minimálně 44 QSO z dané OKFF oblasti.
Mějte prosím na paměti
Pohybujete se v oblasti se zvláštním režimem ochrany, VŽDY si proto ověřte podmínky pohybu v dané chráněné oblasti dané jejím správcem! Cílem tohoto programu je na chráněné území upozornit a dělat mu propagaci, ne jej jakkoliv porušovat či poškozovat například tím, že do něj vjedeme autem...

Doporučené (ale ne vyhrazené) QRG
Aktivátoři mohou používat doporučené QRG. Zde se nejčastěji nachází i lovci, kteří hledají expedice do WWFF oblastí. V žádném případě ale nejde o QRG vyhrazené pouze pro WWFF! Vždy se chovejte podle zásad Hamspiritu...

SSB: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444
CW: 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044

Kam posílat logy

Prosíme všechny aktivátory, aby elektronické logy ve formátu ADIF odeslali na email a to i zpětně. Kontrolu správného uložení vašeho logu můžete provést v Logsearch.
Zaslané logy pojmenujte podle tohoto vzoru - CALL_REFERENCE_DATUM, takze např. OK1ABC aktivoval OKFF-1234 10.8.2017, název logu bude vypadat takto: OK1ABC_OKFF-1234_20170810 Mějte na paměti, že se nám těch logů pro nahrání občas sejde opravdu hodně najednou a i takové drobnosti nám ušetří hodně času...

Logy z aktivací přijímáme nejdéle 1 rok od jejího uskutečnění


Pro lovce

Sledujte doporučené QRG či DX Cluster. Stanici volejte až v případě, že jste si OPRAVDU JISTI že ji slyšíte. Ještě malá prosba za všechny aktivátory, když nás slyšíte a uděláte s námi QSO, prosím pošlete spot i do dx clusteru, abychom mohli trochu šeetřit baterii a nemuseli moc dlouho dávat výzvu :)