Odkazy

Adresa pro odesílání logů z aktivací
Web server WWFF programu Web WWFF
Vyhledávání QSO z aktivací, statistiky LogSearch
Stránky Aleny - manažera OKFF oblastí s aktuálními seznamy OK2APY
Mapový server Adventure Radio Mapy WWFF
Diskuzní skupina na Google OKFF
DXcluster WWFF
WWFFcluster


Odkazy na servery s problematikou životního prostředí:


Ústřední seznam ochrany přírody Chráněná území
GeoPortál veřejné správy Mapový server
Státní fond životního prostředí ČR Státní fond ŽP
Česká informační agentura životního prostředí CENIA
Agentura ochrany přírody a krajiny AOPK